6 Aşamalı Senaryo Modeli

Michael Hauge’nin 6 Aşamalı Senaryo Modeli

Michael Hauge, senaryo, roman, film ve televizyon projelerinde yazar ve film yapımcılarıyla birlikte çalışan Amerikalı bir hikaye danışmanı, yazar ve öğretim görevlisidir. Hauge’nin 6 aşamalı modeli, genellikle senaryo yazılırken kullanılan, fakat aynı zamanda romanlara da uygulanabilecek detaylı bir modeldir.

Birinci aşama, KURULUM aşamasıdır. Bu aşamada;
- Karakter günlük yaşantısında izleyiciye tanıtılır.
- Karakterin temel özellikleri yansıtılarak karakterle izleyici arasında bir bağ kurulur.
- BİRİNCİ DRAMATİK DÖNÜM NOKTASI bu aşamada gerçekleşir. Dönüm noktasına kadar filmin türü, zamanı, dili, karakterleri ve karakterlerin temel özellikleri belirlenmiştir. Birinci dönüm noktasında ana karakter/lerin filmin devamında uğraşacağı olay başlar.

İkinci aşama, YENİ DURUM aşamasıdır. Bu aşamada;
- Karakterin, birinci dönüm noktası sebebiyle ortaya çıkan yeni şartlar ile başa çıkma süreci gösterilir. Karakter, bu şartlara nasıl adapte olabileceğini araştırır.
- İKİNCİ DÖNÜM NOKTASI bu aşamada gerçekleşir. Karakter, hedefini belirleme adımını atar. Karşılaştığı durum ile başa çıkması gerektiğini kabullenir.

Üçüncü aşama, İLERLEME aşamasıdır. Bu aşamada;
- Karakterin planı işe yaramaktadır.
- Çatışma olması gerekir, ancak engellerden kaçınılır, bunların üstesinden gelinir veya ertelenir.
- ÜÇÜNCÜ DÖNÜM NOKTASI bu aşamada gerçekleşir. Karakter hedefine yakındır ve eski hayatı geride kalmıştır.

Dördüncü aşama, BEKLENMEYEN ETKİLER VE YÜKSEK RİSKLER aşamasıdır. Bu aşamada;
- Karakterin hedefe ulaşması zordur fakat karakter için önemlidir.
- DÖRDÜNCÜ DÖNÜM NOKTASI gerçekleşir. İzleyici, karakterin eski hayatına geri dönüş olmadığını fark eder ve karakterin değiştiği anlaşılır.

Beşinci aşama, SON İTME aşamasıdır. Bu aşamada;
- Her şey risk altındadır. Ya hedefe ulaşılır, ya da kaybedilir.
- KLİMAKS noktası bu aşamada gerçekleşir. Tüm sorunlar çözülmüştür.
Karakter başarısız olabilir, başarılı olabilir veya fikrini değiştirebilir.

Altıncı ve son aşama, SONRASI aşamasıdır. Bu aşamada;
- Karakterin hedefine ulaşması/başarısız olması/fikrini değiştirmesinin karakterdeki etkisi, hayatının devamından bir kesit gösterilir.

Kaynak: senaryOnline Online Senaryo Atölyesi 6. ders ve christalcaudill.com